Maximat

SALAMI I SKIVOR - 2 FÖR 50 KR

Göl, 125-150 g

Gäller 02. jan – 12. feb