Bacon & Stekfläsk 99,90 kr/kg

Maximat
Restaurangstekfläsk och restaurangbacon, Längta, ca 1,8 kg.
Gäller 8. juli – 21. juli